שאלה

יש לי שאלה אחותי כבר יוצאת עם הגרוש שלי שלוש שנים לי ולגרוש שלי יש ילדים במשותף שלוש ילדים וגם לה יש ילדים מהגרוש שלה האם מותר לה להתחתן איתו כל עוד שאני חייה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

יש דיני עריות של אחות אשה גם אם נתגרשה, כמבואר בשולחן ערוך אבן העזר סי' טו סעי' כו. לכן אסור.

בברכה,

יואל פרידמן הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 2:49:30 PM