שבע ברכות

שאלה

שלום לכבוד הרב,

לחתן וכלה בשבעת הימים שלאחר חתונתם עושים בסעודה "שבע
ברכות" אם יש בסעודה מניין
1. על מי חל החיוב לארגן זאת על החתן והכלה או על הקהל?
2. לחתן וכלה בשבעת הימים שלאחר חתונתם רצוי / מותר ובאיזה
אופן ללכת לחתונה אחרת בה יש מניין אך לא יעשו להם "שבע
ברכות" היות ויעשו לחתן והכלה שבחתונה שהם הלכו אליה?

תודה

 

 

תשובה

1.החובה לשמחם חלה על קרוביהם ומכריהם לא על החתן והכלה עצמם
וגם לא על הקהל. המשמחים הם שדואגים לצרכי היין והגביעים לשבע
ברכות.
2.גם חתן וכלה חייבים לשמח אחרים. אך ראוי שישמחו במידה
מוגבלת גם אותם ויתנו גם להם לשתות מכוס הברכה.

הרב יעקב אריאל |