מדוע צריך רב עורך חופה וקידושין

שאלה

לרבנים שלום וברכה, אשמח לדעת מס' דברים בבקשה: (1) מהם ההלכות המחייבות לקיום חופה וקידושין? מבחינת - חופה, טבעת, כתובה - מה המשמעות והחשיבות של כל אחד מהם? האם מישהו מהם הוא בגדר חובה שבלעדיה לא ניתן לקיים חופה? (2) מבחינה מהותית-הלכתית (לא מבחינה חוקית-משפטית), מי יכול לקיים טקס חופה וקידושין? איזה ידע נדרש לכך? השאלה נובעת מכך שלמשל ברית מילה היא חובת האב והמוהל כיום הוא מסייע מאחר שהידע והניסיון לא קיימים בקרב אבות. האם החתן יכול לקדש בעצמו את הכלה? במידה וכן מה הוא נדרש לעשות לשם כך? הכנות מיוחדות? ברכת ה' עליכם

תשובה

שלום

 מצורף קטע  מאמרו של של הרב אליעזר מלמד מאתר ישיבה הלכות החתונה ומנהגיה

1 - הרב מסדר הקידושין
למרות שמצד הדין אדם שמקדש אשה בפני שני עדים כשרים, הרי היא מקודשת, מכל מקום ישנה תקנה לערוך את הקידושין במעמד רב שהוא 'מסדר הקידושין'. והטעם לכך הוא, כדי שימצא שם אדם שיוכל לפקח ולראות שהקידושין מתנהלים כהלכה, וכדי שלא יהיו אחר כך ספקות לגבי כשרות הקידושין. ולדעת בעל הכנסת יחזקאל (סי' ע"ב) כבר בתקופת התלמוד היו נוהגים לערוך את הקידושין במעמד רב 'מסדר קידושין', ויש אחרים הסוברים שרק מאוחר יותר, בתקופת הראשונים, התקינו לקדש בפני רב 'מסדר קידושין' (עפ"י תשובות הרמב"ם קנ"ו).
והשאלה שצריך לעמוד עליה היא, מהי הרמה הנדרשת מאת הרב מסדר הקידושין. בתלמוד מסכת קידושין (קידושין י, א) מובאת מימרא של רב יהודה בשם שמואל שאמר : "כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם". כלומר באו חכמים והזהירו, הואיל ונושא הקידושין והגרושין גורלי למעמדם של בני הזוג וילדיהם, אסור שאדם שאינו בקיא בכל פרטי ההלכה, יפסוק הלכה בשאלות שמתעוררות בנושאי הנישואין והגרושין. מכאן יש ללמוד שאף עורך הקידושין, צריך להיות בקיא בפרטי ההלכות הקשורות לקידושין. ראשית, עליו לבדוק אם בני הזוג כשרים להנשא ביניהם, שמא אחד מהם ממזר שאסור לו להנשא, או שאחד מהם כבר נשוי שאסור לו להתחתן קודם שיתגרש מבן זוגו הראשון. ואם הם אינם מוכרים, עליהם להביא עדים שאכן הם פנויים וכשרים להנשא. וכיום עורכים בדרך כלל את הברור הזה, הרבנים נציגי המועצה הדתית שממונים על רישום הנישואין, אולם ראוי שגם הרב 'מסדר הקידושין' יוודא שאכן בני הזוג כשרים להנשא. וכמובן, על 'מסדר הקידושין' להיות בקיא בפרטי הלכות הקידושין והחופה, כדי שיוכל לסדר את הקידושין על פי כללי ההלכה, ללא ספקות וחששות.

רבני מכון התורה והארץ | י' סיון תשע"ח 12:20