עמותה

שאלה

בעמותת בית הכנסת, במקרה הספצפי "אדרת אליהו" בגילה ירושלים, יש חברי עמותה, שבעבר גדלו בקהילה, אך נכון להיום, זה מספר שנים, שהם לא גרים בגילה, ואינם חיים בקהילה. הם ממשיכים לשלם את דמי החבר, מה שמקנה להם זכות הצבעה והחלטה בחיי בקהילה, על פי תקנון העמותה. שאלתי האם על פי ההלכה, מי שלא חי בקהילה, רשאי להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות ומשפיעות על חיי הקהילה? בברכה אליעזר קרשטיין

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אני מבין שיש כאן סכסוך ועל כן אי אפשר לקבוע מסמרות בדבר שיש בו מחלוקת בלי לשמוע את שני הצדדים. 

באופן כללי (לא להלכה) כאשר נרשמים לעמותה מסוימת, יש לנהוג לפי חוקי העמותה, כפי שאדם שבא לבית משותף מחתייב לנהוג לפי מנהגי הבית המשפותף ואין כאן דיון הלכתי. בייחוד שאלו שאלות שבממון שיכולים להחליט על פי דעתם. ומכיוון שקיבלו את חוק העמותות אין כאן שאלה הלכתית (כמעט). 


חנוכה של אורה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט כסלו תשע"ז 19:31