לימוד משפטים לנכרי

שאלה

במכללה למשפטים יש סטודנטים גויים. במסגרת לימוד משפטים ישנם
קורסים במשפט עברי האם מותר ללמדם לנכרי?

תשובה

דיני משפטי נזיקין ושכנים וכד' קצת יותר קל ללמדם מפני שאף הם
חייבים בהם מצד דינים של ז' מצוות בני נוח. אולם כללית יש בעיה
בכך ואין ללמד נכרים תורה אלא במקום שתצא מכך איבה קשה
כדוגמת ב"ק לח.
אך אם המרצה מלמד יהודים ויש גוים בין השומעים המרצה אינו
חשב כמלמד גויים

הרב יעקב אריאל |