כללי

שאלה

בס´´ד
1.מה מברכים על פלאפל בפיתה
2.מה מברכים על בייגלך קטן
3.מה מברכים על המבורגר בלחמניה
4.מה זה בין כסה לעשור
5.מה זה ל´´ט אבות מלאכה
6.מי חבר את ספר ההלכות יד חזקה
7.מה מברכים על בוטנים
8.מה מברכים על ענבים ברכה ראשונה ואחרונה
9.מה מברכים על מיץ ענבים לקידוש ברכה ראשונה ואחרונה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

1. נוטלים ידים והמוציא.
2. כמו 1.
3. כמו 1.
4. הימים בין ר"ה ויום כיפור.
5. אסורים בשבת.
6. הרב משה בן מיימון.
7. אדמה.
8. עץ, מעין ג´.
9. גפן, מעין ג´.

יהודה הלוי עמיחי | 2/2/2013 9:57:00 PM