שירה בימינו, היחס לאפיפיור ועליה לארץ

שאלה

שלום כבוד הרב, 
רציתי לשאול את הרב מספר שאלות:

1)לפי מה שנפסק בשולחן ערוך סימן תקס, סעיף ג לגבי שירה בין בכלי בין בפה. מה ההיתר בימינו (ומה מקורו בבקשה) לשיר?
2)לגבי האיסור שירת נשים מטעם קול אישה ערוה, קרה לי כמה פעמים להתארח בבתים שהנשים (הבנות או האם) שרות. גם על אוירה משפחתית בשבת חל האיסור? ואם כן מה לעשות במקרה כזה?
3)לפי ההלכה מה צריך להיות היחס לאפיפיור? איך יכול להיות שרואים רבנים ראשים שמכבדים אותו?
4) מה דעתו של הרב לגבי כל הקהילות מחו"ל שמקפידים קלה כבחמורה שבכלל בכלל לא שואפים לעלות או לא מדברים על מצות ישוב הארץ? אני לא מדבר על חסידי סטאמר וכדו, אלא קהילות כמו בארגנטינה של ספרדים, שאפילו באים ללמוד כמה שנים לא"י ואח"כ חוזרים לשם, איך זה יתכן? כי לגבי המדינה יש מחלוקת, ניחא. אבל על קדושת א"י אף אחד לא חולק!

תודה רבה.

תשובה

1) אנו סומכים על שיטת הרמ"א המצמצמת את האיסור דוקא למלכים או על היין, ומתירים בשמחה של מצוה.
2) תשיר בעצמך בקול ותנסה לא להקשיב לשירתן.
3)  הוא נציג דת המוגדרת אצלנו כאלילית שיש לנו חשבון ארוך עימה ומה שעוללה לנו, ועם זאת כשיש עניין חשוב לטובת עם ישראל היו שנפגשו עמו כגון הרב הרצוג אחרי השואה להציל ילדים מהמנזרים 

4) אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.יש הבאים מתוך אידיאולוגיה של ישוב הארץ ואשריהם ואשרינו, ויש הבאים רק ללמוד כאן. איני יודע ואף אתה אינך יודע מה מצבו שם מבחינה כלכלית ומבחינה משפחתית לכן צריך להזהר מבקורת אלא לקרבם ולהביאם שיבחרו בעצמם לעלות לארץ, וגם אז צריך שייקלט בארץ ע"י משפחה מסייעת וכד'.

הרב יעקב אריאל |