עתירת רבני צהר בנושא מינוי הדיינים

שאלה

שלום רב.
לאחרונה התפרסמה ידיעה לפיה עתרה עמותת צהר לבג"ץ בנושא
מינוי הדיינים. מאחר והרב הוא מרבני עמותת צהר, רציתי לשאול
את הרב האם אין חילול השם בפניה לבג"ץ לפסוק בעניין זה? הלא
פניה כזו מבטאת שגם בעינינו בג"ץ הוא בית המשפט העליון
במדינה והוא שצריך להכריע בשאלת מינוי דיינים, כלומר בעניינים
של תורה והלכה. האין בפניה זו אישור של הפסיקה של בג"ץ
הנוטלת את כל הסמכויות הממשיות של בתי-הדין, והפעם האישור
הזה מתבצע על ידינו? אני יודע שבוועדה למינוי דיינים יושבים
שופטים, אך אם הדבר היה תלוי בנו לא היינו ממנים ככה את דייני
ישראל. ואילו פניה לבג"ץ בסוגיה זו ביוזמה שלנו היא הכרה
בסמכותם. זה נראה בעיניי חילול השם חמור מאוד.
בתודה מראש,

תשובה

הגוף הממנה דיינים הוא לא הרבנות אלא גוף פוליטי המורכב ברובו
מחברי כנסת,שרים וכדו'.
אם היה גוף תורני אוביקטיבי שניתן שהועדה הפוליטית הנ"ל הייתה
מוכנה לקבל את הכרעתו היה מקום לפנות אליו בעוול משווע שבו
הוכרז מראש שדיין הקורא הלל ביום העצמאות פסול מסיבה זו בלבד
לשמש כדיין, גם אם ציוניו בבחינות טובים יותר מרעהו האומר תחנון!
זו תורה? זו פוליטיקה קטנונית! ובהעדר גוף אחר מותר לפנות לערכאות

 

 

 

הרב יעקב אריאל |