עסקת שליט

שאלה

מהי העמדה ההלכתית בעניין העסקה שאושרה לשחרור גלעד שליט?
מהו האיזון הנכון בין חובת ההצלה והערבות ההדדית, לבין הסכנות הטמונות בכך?

 

תשובה

כבר פסק מו"ר הגר"ש ישראלי שחייל אינו כלול בקביעת המשנה וההלכה שאין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן.

הוא שליח המדינה והיא ע"י מנהיגיה הנבחרים צריכה לשקול בכובד ראש את המחיר שניתן לשלם עבור שחרור החייל.

הרב יעקב אריאל |