לא תחנם במוסדות ציבור

שאלה

האם דיני לא תחנם ובכלל ערכי עבודה עיברית חלים במוסד ציבור כמו באדם פרטי? לדוג בית הספר בו אני מלמד (ממ"ד) מעסיק מנקות ערביות. כמובן הכסף שנחסך מיועד לטובת הלימוד.
אשמח אם הרב יפרט בקצרה כיצד לנהוג למעשה בדיני לא תחנם בימינו.
תודה

 

תשובה

לא תחנם הוא לתת לגוי חניה בארץ כלומר להעביר בעלות של קרקע מישראל לנוכרי
העדפת עובדים ישראלים היא בגדר אחר של וחי אחיך עמך או קנה מיד עמיתך
חיוב זה ודאי שהוא קיים אף במוסדות ציבוריים וצריך לנסות להעסיק
עובדים יהודים אם עלותם דומה או גבוהה רק במקצת.

הרב יעקב אריאל |