התנגדות לפינוי

שאלה

האם מותר לשפוך שמן, ביצים וכו' על חייילים שבאים לפנות
ואם לא מה הרב יכול לעשות כדי לשכנע את מתבצרי שאנור
לשנות את תוכניתם לנהוג כך.

 

 

 

תשובה

ודאי שאסור. וכי החיילים עושים את הפינוי בגלל רשעות ועבריינות,
הרי הם כפויים לכך עפ"י הדיבור של מפקדיהם. ולגבי מתבצרי
שא-נור איני חושב שישמעו לי. רק צריך להבין שאין במעשה זה שום
תוחלת והוא מעיד על כעסנות ועצבנות יותר מאשר התייחסות לעקירה עצמה.

 

 

הרב יעקב אריאל |