הקמת הנהגה רוחנית

שאלה

לכבוד מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל שליט"א,
האם ניתן כיום להקים גוף המונה מספר רבנים ע"מ להנהיג את הציבור או להשאר במציאות הנוכחית של כל תלמיד ילך לרבו ומה בדבר אותם שאין להם רב בצורה מסודרת כגון אנשים שלא גדלו בעולם הישיבות (מצד האחריות הציבורית לרובו של הציבור הדתי לאומי שנראה שרואה צורך באמירה רבנית לדברים כלל ישראליים)

תודה וברכה מרובה לרב שימשיך בהנהגתו דור דור.

תשובה

כדי להקים הנהגה רוחנית צריך כל הציבור לקבל עליו גוף כזה. הפילוג בעם ישראל מונע כרגע הקמת גוף מאחד בעולם הרבני. לשם כך נועדה הרבנות הראשית אלא שלצערנו הציפיות מממנה לא התממשו

הרב יעקב אריאל |