הנחה בריבית פיגורים

שאלה

 ריבית הפיגורים של הרשות המקומית יקרה יותר מזו של בנק, כדי למנוע מצב שבו הרשות הופכת להיות הבנק של התושבים. לאור זאת, האם מותר לבקש ממשרד הפנים הנחה בריבית הפיגורים כדי להגיע להסדר חובות?

תשובה

אין מניעה הלכתית לעשות הסדר חובות – לפי שיקול הדעת של הרשות המקומית. השיקולים לכך צריכים להיות ענייניים, כגון, במקרה של סיכוי נמוך לגבות את החוב המלא (לטובת הקופה הציבורית), או במקרה של אי אשמה של החייב (לטובת התושב).

הרב שלמה אישון | תשרי תשע"ד