דין רודף ואירוע בהנחיית אישה

שאלה

1)באחד המיילים הקודמים מתי ששאלתי לגבי אחד שרודף אחרי השני כבוד הרב כתב לי שהוא צריך לפגוע באחד מאיבריו ורק אם אין ברר מותר להרגו,למה כבוד הרב התכוון במילים אין ברר?

2)אילו אירועים אישה כן יכולה להנחות?

תשובה

1. הכוונה היא שאין ברירה ואינו יכול לעצור אותו בדרך אחרת.
2. אירועים של נשים.

הרב יעקב אריאל |