בחירות לרשויות המקומיות

שאלה

שלום רב
אבקש לדעת מהם השיקולים האמורים להנחות אותנו בבואינו לבחור מועמד לראשות העיר ?
האם יש להעדיף מועמד טוב לציבור שלנו גם אם אנו יודעים כי הוא פוגע באנשים אחרים אשר לא תמכו בו בעבר וכי מידותיו האישיות מקולקלות ?

תשובה

צריך לתמוך במועמד אשר יקדם את ענייני היהדות בעיר, כגון חינוך,שבת וכדו' ועם זאת עליו לטפח את העיר, לדאוג לנקיונה, לפרנסת תושביה, לזוגות צעירים, לשמור על מערכת יחסים טובה בין חלקי האוכלוסיה, למנוע פשיעה ואלימות

הרב יעקב אריאל |