בחירות לראשות העיר

שאלה

במידה ויש 2 מועמדים לראשות עיר כלשהי, אחד דתי ואחד חילוני, והמועמד החילוני נראה ראוי יותר לניהול העיר מצד קורות חייו, ניסיון אישי, כישורים והתרשמות אישית שלי.

האם במקרה כזה יש חיוב או אפילו הידור להצביע דוקא למועמד הדתי? או שהעקרון אומר להצביע למי שהבוחר סבור שהוא הראוי ביותר?

תשובה

מי שידאג טוב יותר לקידום הצרכים הדתיים יחד עם יתר הצרכים בעיר

הרב יעקב אריאל |