תרומות ומעשרות וחלה בחו"ל

שאלה

האם יש צורך להפריש תרומות ומעשרות בחו"ל על ירקות ופירות שיובאו מהארץ, אם יש צורך, איך אני יודעת האם הדבר נעשה או לא נעשה בטרם השליחה לחו"ל, ומה עלי לעשות בנידון?

האם יש צורך בהפרשת חלה שנוצרה מקמח / חיטה שלא גדלה בארץ?

תשובה

לכתחילה גם פירות ייצוא חייבים בתרו"מ (אמנם יש פוטרים במיועד לייצוא), ועל כן במקום שאין ידיעה ברורה הרי זה ספק האם חייב כלל, וכמו כן ספק האם הפרישו או לא, על כן נראה שבספקות אלו יש מקום להקל, אבל כשברור שלא הפרישו מעיקר הדין כדאי להחמיר ולהפריש.

קמח של עכו"ם מחו"ל שנכנס לארץ מתחייב בחלה.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |