מעשרות על העתיד לבוא

שאלה

האם ישנה אפשרות לעשר פירות שעוד לא נקטפו מהעץ?
הבעיה אצלנו היא כזו: דודותי מגדלות בגינתם מינים שונים של פירות (שסק, אבוקדו, מנגו ועוד) ואינם נוהגות לעשר אותם (פירות שהם טבל ודאי). כשאני מגיע לשם אני משתדל לעשר, אך אין ביכולתי לשמור על קביעות ולהגיע בכל פעם שנקטפים פירות, במיוחד שאין כ"כ שיתוף פעולה מהצד שלהן. מה לעשות?

תשובה

יש אפשרות כמבואר במשפט כהן סי' לו, שם יש את הנוסח של הפרשה מהמחובר לכשיתלש.
אלא שצריך מספר תנאים:
א. שיהיו כעת פירות תלושים בכמות ההפרשות.
ב. הפירות המופרשים צריכים להיות לפחות שליש בשעת האמירה.
ג. הפירות שנעשו תרומה צריכים להיות ראויים למאכל בשעת ההפרשה, ועל כן אי אפשר לעשות לטווח ארוך.
ד. באופן כללי, אנו מתירים לעשות הפרשה מראש פעם בשבוע, ביום קבוע ובכך נפתרות חלק מהבעיות. כל זה רק לצורך כפי שכתבת.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |