מעשר עני לאנשים פרטיים - המשך

שאלה

לכבוד הרב שליט"א

שלום וברכה

הרב השיב לי על שאלתי בענין מעשר עני לאנשים פרטיים - האם יש חובת נתינת או חובה ליתן רק אם העני בא אילך ומבקש, כך:

"מהגמ עולה שבשני המצבים היתה חלוקת המעשר בפירסום (עי סוף פרק רביעי בירושלמי דמאי) ולכן אם אדם פרסם הוא מחלק מעשר עני ולא הגיעו עניים הוא יכול ליטול את המעשר לעצמו כיון שלא באו ליטול, אבל סתם להניח כך ולזכות בהם אסור"

סליחה על הבירור החוזר אלא שלא זכיתי להבין - מה פירוש פירסום לאנשים פרטיים לענין מעשר עני בבית? ואיזה אמצעי פירסום כלל היו בימים עברו? וכי אדם פרטי יוצא לרחוב ומודיע יש לי מעשר עני בפירות ליתן? או שמא הרב סובר שלכתחילה ממרים זאת בשווי כסף, והולכים ומודיעים לגבאי עניים, ודבר זה מוטל גם על אנשים פרטיים, אלא שא"כ לא הוברר לי כיצד הרב מפרש את הירושלמי דמאי שהדברים אמורים לכתחילה גם במעשר עני לאנשים פרטיים בבית?

אף לא מצאתי בדברי הרמב"ם כל עדות לאפשרות כזו?

בתודה

תשובה

בימים עברו ידוע היה מי בעל שדה ומי בעל פרדס ודוע היה לכולם מתי נקטף כל מין וממילא אנשים ידעו לבוא וליטול בגורן או בבתים. לא היה קירור ולכן פירות נקטפו הופרשו וחולקו (עי' מגילת רות ימי קציר שעורים).

בימינו התרחקנו אבל אין זה אומר שהפירות נקנים אוטומאטית למגדל ליד ביתו וכד'. והוא יכול לתלות פתק בבית כנסת וכד'. אם עניים אינם באים הוא יכול לצטרף לקרן המעשרות המלוה לעניים והם מרשים לפרוע את חובם באמצעות נטילת המעשר ע"י הבעלים לגבי הרמב"ם הוא דיבר באופן כללי ולא בפרקטיקה של חלוקת מעשר עני.

 

הרב יעקב אריאל |