מעשר עני בימינו

שאלה

שלום רב,
1.קראתי בפרשת השבוע שיש לתת פעם ב-3 שנים מעשר עני. האם הדבר גם בימינו? האם עליי לתרום למוסד כלשהו מעשר מההכנסות שלי?
2.מה לגבי שאר המעשרים? כיצד נותנים אותם היום?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

מה שקראת בתורה, הכוונה היא שפעם בשלש שנים מבערים את המעשרות מהבית. דהיינו, אם נשאר לאדם מעשר ראשון, עני או תרומה שעדיין לא נתנו לכל אחד (כהן, לוי, עני) אזי הוא צריך לתת כעת לכל אחד לפי עניינו. אנו עושים זאת בפסח של השנה הרביעית והשביעית מבערים את המעשרות מהבית.
כל המעשרות נתנים היום אלא שתרומה גדולה ותרומת מעשר אין הכהנים אוכלים ולכן יש אפשרות לקבור או לגנוז. אבל מעשר ראשון ניתן ללוי וכן מעשר עני לעני, ומעשר שני מחללים על פרוטה.

הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |