חילול של מעשר שני

שאלה

1.כמה זה פרוטה לחלל עליה מעשר שני וכסף מעשר שני?
2.האם חילול בו זמנית של כמה מינים ביחד מתחלל ביחד על פרוטה אחת,או כל מין בפני עצמו מתחלל על פרוטה?
3.מטבע גדול שהתמלא וחללתיו על מטבע קטן האם אפשר לחלל את המטבע הקטן בחזרה על המטבע הגדול ולהוציאו לחולין?

תשובה

1. צריך מטבע לפחות של 10 אגו', כאשר שווי הפרוטה הוא כ 4 אגו'.
2. כל מין מתחלל על פרוטה אחת במטבע.
3. אפשר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |