הפרשה בימינו

שאלה

שלום כבוד הרב יש לי שתי שאלות בתרומות ומעשרות א ראיתי שצריך לעשר תרומות ומעשרות מדוייק שאם הוסיף קלקל את המעשרות ואם חיסר לא עשה כלום, אז כמה מדוייק צריך לעשר? האם זה באחוזים שאפשר לסתות או בגרמים בודדים? כי לעשר בדיוק בדיוק אם חסר טיפה לא עשה כלום, ועדיף להוסיף טיפ טיפה אולי כדי שלא יאכל טבל. ב הבנתי שאם אדם קטף פרי בודד בחצרו יכול להכניס לביתו ולאכול עראי בלי לעשר, האם זה גם אם מכניס מדלת הבית ? או דווקא שמכניס מהחלון? וכמובן שמדובר שלא נגמר מלאכתו של אותו פרי.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


א. בנוסח של ימינו אנחנו רק אומרים שנותנים, וא"כ האמירה מדויקת, אין אנו שוקלים או נותנים ביד (מעשר ראשון או מעשר עני, וכן לגבי מעשר שני), ולכן אין משמעות למוסיף או גורע. זה היה בזמן שהפרישו בנתינה ממש. לגבי התרומ"ג ותרו"מ נותנים מעט יותר מ 1% ומכיוון שבתרומ"ג בימינו יוצא בכל שהוא לכן אין בעיה. 

ב. אם לא נגמ"מ אפשר להכניס גם דרך הדלת. אבל רק פרי שנאכל אחד אחד, אבל בפלחים (תפוז, קלמנטינה וכו') או אבטיח גדול, אין דין של אחד אחד. וחייב לעשר לפני אכילה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג שבט תש"פ 0:44