האם צריך להפריש תרומ'ש מתותים שגדלו באדנית במרפסת שגודלה 5×2 מ. איך עושים זאת?

שאלה

האם צריך להפריש תרומ'ש מתותים שגדלו באדנית במרפסת שגודלה 5×2 מ. ןאיך עושים זאת?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"א טבת תשע"ח 12:21

הגדל בעציץ שאינו נקוב חייב בתרו"מ  בברכה מדרבנן,  והגדל בעציץ שאינו נקוב בבית יש ספק אם חייב בתרו"מ ולכן יש להפריש בלא ברכה  

אם המרפסת לא מקורה יש להפריש תרו"מ בברכה 

ואם היא מקןרה אזי נחשבת המרפסת לבית ויש להפריש תרו"מ בלא ברכה .

אופן ההפרשה ניתן למצוא הדרכה באתר המכון סדר הפרשת תרו"מ