תרו"מ מעץ בגינה ורפורמי שדורש בבהיכנ"ס

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב:
א.עץ פרי שגדל בחצר הבית האם מותר לאכול אכילת ארעי (אחד אחד) מבלי לעשר כשאוכלים בחצר?
ב.בבית הכנסת שאני מתפלל אין רב , מכיוון שהקהילה חמימיה ורוצה לקרב היא נותנת גם לאדם רפומי וקונסרבטיבי לעלות לתורה ולומר דבר תורה לפעמים , כיצד עליי להתנהג כבן תורה במצב זה? אני משתדל בשל כך לא להגיע לשם אבל בכל זאת כשקורה האם לצאת בשעה זאת בהפגנתיות?
תודה

תשובה

א. מצד הדין מותר לאכול פרי אחד ללא מעשר אולם לא מומלץ לעשות כן, כי יש שנוטלים כמה פירות ויש שנכנסים לבית ולכן אפילו למ"ד שחצר אינה קובעת למעשרות ואי"צ לעשר הרי אתה קרוב לטעות.
ב. אפשר להעלות רפורמי וקונסרבטיבי לתורה אולם רצוי כתוספת לשבעת הקרואים. אך אין להזמינם לדבר בפני הציבור כי הם ידברו דברים מסולפים שאין לשומעם אך מכיון שאינך הרב שלהם ותוכחתך לא תתקבל כשהם מדברים תצא בשקט.

הרב יעקב אריאל |