תרומות ומעשרות באדנית התלויה באוויר

שאלה

אמנם נכתבו על זה מס’ תשובות באתר, אך כל אחת שונה מעט מהמקרה שלי. יש לי אדנית נקובה של נענע התלויה באוויר ונמצאת במרפסת סגורה בביתי (מבואה). מה דינה לענין תרומות ומעשרות -
א. אם היא מיועדת רק לטעם (בתה וכו’).
ב.אם היא גם לאכילה.

תשובה

אני מבין שהמרפסת סגורה אבל לא נאמר האם היא מקורה.
אם היא מקורה נראה שאפשר להקל, בוודאי כשנעשה לטעם. אם היא נשתלה לאכילה, כדאי להפריש ללא ברכה (אין חיובי נתינה ללוי ולעני).
אם המבואה לא מקורה, כדאי להפריש ללא ברכה.

חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |