צבר שנקצץ ונתן פירות

שאלה

1. האם צבר (סברס) הוא עץ?
2. צבר נקצץ, מענף שנקצץ עלו פירות, האם חייב בתרו"מ?

תשובה

1. צבר הוא עץ אף שהוא נראה כמו שיח.
2. אם הפירות היו בשלב התחלתי בעת הקציצה צריך להפריש מהם תרו"מ כאילו הם נקטפו מהעץ. אם הפירות גדלו מהענף (ולא מפירות העץ לשעבר) אלא בגלל שהענף השתרש ובקרקע ויונק ממקומו החדש , אין לאוכלם מחשש ערל

הרב יעקב אריאל |