פירות שגדלו בעיר שדרות, האם מעשרים אותם עם ברכה?

שאלה

שלום רב,

פירות שגדלו בעיר שדרות, האם מעשרים אותם עם ברכה?

תודה רבה

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

 

פירות שגדלים בעיר שדרות ניתן לעשר בברכה, כיוון שבפשטות היא נמצאת בתוך תחום שכבשו עולי בבל.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד