מעשרות מפירות שעל העץ

שאלה

יש לי עץ לימון עץ רימון ועץ קלמנטינה, האם אפשר לעשר עץ שלם או רק מה שנקטף?

תשובה

אין לעשר במחובר לעץ, אפשר להפריש רק ממה שתלשו מהעץ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |