מעשרות בקפה

שאלה

שלום.

האם לשיטת החזו"א צריך לעשר קפה, שהרי כיום רוב העולם לא אוכל קפה והוא נעשה לשם שתייה וגמר המלאכה הוא בארץ (כמו שמן מפולי סויה).

תודה רבה ובברכת חג כשר ושמח.

תשובה

בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה סי' יט) פסק שאי"צ תרו"מ גמר מלאכה אינו הבישול. כשם שתפוחי אדמה למשל חייב במעשרות עם אריזתם ולא עם בישולם

הרב יעקב אריאל |