להפריש תרומות ומעשרות מעשבי תבלין

שאלה

שלום רב,
האם יש חובה להפריש תרומות ומעשרות מנענע או מעשבי תבלין ומרפא שאני מגדל באדנית במרפסת?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

מה שאדם מגדל במרפסת כדאי להפריש ללא ברכה, למרות שאלו רק עשבי תבלין אבל מכיוון שיש שאוכלים אותם ראוי להפריש ללא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |