הפרשת תרו"מ מגידולי תבלינים בבית

שאלה

כללית- מה דין הפרשת תרו"מ מגידולי תבלינים בבית, צריך או לא ואם כן מה לגבי ברכה.

ספציפית- מה הדין לגבי עלי בזילקום שגדלים בעציץ בבית. וכן בצל שהצמיח גבעולים ירוקים, מה דינם. ואם אפשר גם- מה המקור בשו"ע.

תשובה

שלום וברכה

 

א. כל גידולי בית לעניין תרומות ומעשרות - חובת ההפרשה מהם היא רק מדרבנן - משום שמן התורה החובה היא רק "עשר תעשר את תבואת זרעך" ולא גידולי בית - אך הרמב"ם פסק שיש חובה מדרבנן הן פירות הן ירקות - כמפורש ברמב"ם בתחילת הל' מעשרות. אולם בכל גידולי הבית יש להפריש ללא ברכה, כיוון שיש פוטרים לגמרי, ולכן ספק ברכות להקל.

ב. תבלינים לעניין תרומות ומעשרות - תבלינים שנועדו לטעם בלבד כמו עלים המיועדים לחליטה לשתות את המים שלהם מה שמכונה בפי העם "תה צמחים"- צמחים אלו לדעת הרבה פוסקים פטורים מתרו"מ ויש מחייבים אם מגדלים אותם לשם כך - ולמעשה לא חילקו בין תבלינים בבית לתבלינים בחוץ, אנחנו ממליצים להפריש מתבלינים ללא ברכה הן מגידולי חוץ הן גידולי בית.

ג. בזיליקום ובצל ירקות - הם תבלינים שנאכלים וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות כיוון שרגילים לאכול אותם והם לא מיועדים רק לנתינת טעם - אלא הם נאכלים כמו ירקות, ולדעת כולם צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אך אם הם גדלים בבית להפריש ולומר נוסח הפרשה כרגיל אך ללא ברכה.

 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | סיוון תשע"ד