האם העץ ביישוב נחשב הפקר?

שאלה

אנו גרים ביישוב. האם העצים שהיישוב (מזכירות) נטע בחוץ נחשבים הפקר ופטורים מתרומות ומעשרות?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

באופן כללי מקובל שהעצים הם הפקר לכל, אבל כדאי לפנות לראש היישוב ו/או המזכירות ולברר אצלם האם העצים הם הפקר לכל (כולל אנשים מבחוץ).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |