שמיטת כספים

שאלה

מה זה בעצם שמיטת כספים? במה זה מתבטא בחיי היומיום אצל האנשים הפשוטים?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

שמיטת כספים הוא שכל מלוה ישמט את מה שחייבים לו בערב ראש השנה תשס"ט. מכיוון שהעם חשש לכספו הרי שהונהג הפרוזבול שהוא מסירת השטרות לב"ד וממילא אין בע"ח גובה את חובו אלא בית הדין. רוב הציבור עושה את הפרוזבול בערב ראש השנה כך שלא נשמטים החובות.
ברור שראוי לאדם שיש לו הלוואה אצל עני או נזקק שיעשה את שמיטת הכספים כהלכתה ולא יגבה את חובו, ובכך יקיים את מצוות שביעית כהלכתה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:34:13 AM