שמיטת כספים על הלוואת מוצרי מאכל

שאלה

האם שמיטת כספים חלה גם כשאדם שואל מחברו מוצרי אוכל בכמות גדולה?

תשובה

שמיטת כספים חלה על הלוואה בכסף ובשווה-כסף. לפיכך, כשם שהגדרתה של הלוואה כספית שהיא נועדה לצורך שימושו של הלווה, אשר בהגיע מועד הפירעון הוא אמור להחזיר מטבעות או שטרות אחרים השווים לערך ההלוואה.

כך גם כשאדם נותן לחברו מוצרי אוכל (בקבוקי יין ושמן, ק"ג קמח או סוכר וכדו') על מנת שיחזיר לו אחרים במקומם, דינם כמלווה, וחלה עליהם מצוות שמיטת כספים (עפ"י בן איש-חי שנה א פרשת כי תבוא סוף סעי' כו). 

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד