מה יש לעשות ע"מ למנוע שמיטת חוב של הלוואה

שאלה

אני מעונין לתת הלוואה לבתי (שתנשא בע ה בשבוע הבא) לרכישת דירה. מה יש לעשות ע"מ למנוע שמיטת החוב?

שמואל

תשובה

לכב' שמואל,

לפני סוף השמיטה הבאה עלינו לטובה תכתוב פרוזבול לפני בי"ד של שלשה.

יעקב אפשטיין

הרב יעקב אפשטיין | אלול תשע"ד