תרומות ומעשרות בימינו

שאלה

א. מה שווייה של פרוטה כיום שבט תשעא? האם יש אתר שניתן לברר בכל זמן שווי הפרוטה?
ב. אני מעוניין לתת מעשר ראשון ומעשר עני מבלי להזדקק לשירותיו הטובים של בית האוצר כיצד עלי לעשות? אני יכול לתת ללוי או לעני סכום כסף ולסמוך על זה כל השנה מבלי לעשות איזשהו חוזה כתוב?
מדובר על מספר עצי לימון שברשותי. האם ניתן בתחילת השנה להעביר לו עשירית משוערת מכל הייבול בתורת הלוואה ולאחר מכן בכל הפרשה לסמוך על זה?
ג. האם כהנים ולוויים מפרישים תרומות ומעשרות כמו כולם ?
ד. כיצד אפשר להבין את הטעם במתן מעשרות ללוי היום, כאשר בעצם אין הוא משרת את הציבור?

תשובה

א. פרוטה היום קרוב ל 10 אגו'. אפשר לעשות חישוב על ידי ידיעת גרם כסף וחלוקתו ב 40.
ב. אפשר לעשות הסכם עם לוי או עני מראש, לתת לו הלוואה ולהתקזז, אבל כיוון שצריך שיהיה מכירי עניים, יש מצריכים לתת לו ג' פעמים קודם, ויש אומרים שעשיית שטר היא גורמת להחשיבו כמכירי לויה ועניים.
ג. כהנים ולויים מפרישים הכל ואינם נותנים, הכהן שומר לעצמו את המעשר ראשון ומחלל את המעשר שני, אבל נותן מעשר עני, תרומה גדולה ותרומת מעשר יכול לתת לבהמתו. לוי נותן לבהמת כהן תרומה גדולה ותרומת מעשר, מעשר ראשון מפריש ושומר לעצמו, מעשר שני מחלל על פרוטה, ואילו מעשר עני גם הוא חייב לתת.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |