שתילת עציצית בעדניות

שאלה

בהמשך לשאלתי על שתילה בטעות על ידי גנן בשנת השמיטה.

שאלה:
גנן שתל בגינתי בטעות מס’ שתילים בתוך עציצי גינה שאינם מחוברים לקרקע. כיצד עלי לנהוג, האם עלי לעקור אותם?

תשובה:
אם העץ הוא עץ סרק, ומאידך הוא מנותק (כפי שנכתב במכתב, אבל הדבר צריך ברור), לא נראה שיש חובת עקירה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

מדובר בפרחי נוי חד עונתיים בתוך עציצים.
הבנתי כי אין חובת עקירה אולם, כיצד עלי לנהוג מבחינת השקייה, האם לתת לצמחים אלה "למות" או כיום בדיעבר משנשתלו, האם חובה עלי להשקותם?

תשובה

אין חובת עקירה, ואפשר להשקות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |