שנת שמיטה מעוברת

שאלה

אני זוכר שלמדתי ששנת שמיטה לא תהיה מעוברת, מה המקור ומה קרה לכלל הזה, הרי שנה הבאה היא שנת שמיטה מעוברת?

תשובה

אמנם בגמ' כתבו שאין מעברים שמיטין אבל הרמב"ם והראשונים הזכירו שבזמן ששביעית דרבנן אפשר למציאות זאת לחול. ועל כן שנה הבאה היא שנה מעוברת למרות שהיא שנת שמיטה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |