שמן זית בפירות שנה שביעית אחרי זמן הביעור

שאלה

קיבלתי בימים האחרונים שמן זית מאדם יהודי שהכין את השמן בביתו. השמן נעשה מזיתים שגדלו בשנה שביעית ולא ידוע האם נעשה ביעור שביעית לשמן/לזייתים.
האם מותר להשתמש בשמן ?

במידה וידוע שלא נעשה ביעור שביעית- האם מותר להשתמש בשמן הזית?

תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

בספר השמיטה להגרי"מ טיקצ'ינסקי זצ"ל פסק שאם לא זכר או לא ידע על ביעור שביעית אפשר לעשות את הביעור בשעה שהשמן הגיע לרשותו, ומכיוון ששביעית דרבנן וביעור לחלק מהראשונים דרבנן אפשר להקל.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |