שמיטה

שאלה

שלום
א.כיצד יש לנהוג בפרות וירקות שגדלו בהיתר מכירה, האם נוהגים בהם קדושת שביעית (ומה זאת אומרת קדושת שביעית האם מותר לזרוק ירק רקוב לפח)?
ב.האם יש להפריש תרומות ומעשרות מפרות וירקות שגדלו בארץ על פי היתר מכירה?

בתודה מראש

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


א. יש המהדרים לנהוג קדושת שביעית בירקות שגדלו בהיתר מכירה.
ב. פרוט כיצד לנהוג בקדושת שביעית נא לעיין בחוברת סוד הארץ, או בספר קטיף שביעית טל. 086847325.
ג. מפרישים תרו"מ מהגדל בהיתר מכירה בלא ברכה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 7:46:20 PM