שמיטה לחומרה

שאלה

מה זה אומר שמיטה לחומרה?... האם מי שאוכל היתר מכירה יוכל לאכול מזה?...

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


שמיטה לחומרא זה צמד מילים מסחריות שאין בהם כל עניין. הכוונה במילים אלו שאלו פירות וירקות של גויים וערבים מהארץ ומחוץ לארץ. גם מי שאוכל היתר מכירה בעצם אוכל פירות נכרים, ועל כן יכול לאכול שמיטה לחומרא. אבל צריך לזכור שבשמיטה לחומרא מסייעים לחקלאים ערבים (פלשתינים וכדו´)ובכך ישנה בעיה של חיזוקם. עדיף לקנות פירות אוצר בית דין ולשמור קדושת שביעית.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והאר
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 3:34:38 AM