שמיטה בגינה משותפת

שאלה

יש לנו גנן מקצועי שמטפל בגינה המשותפת לבניין שלנו ולעוד שני בנייני מגורים אחרים (סה"כ 43 משפחות), כאשר אין רוב הדיירים דתיים.

חלק מכספי ועד הבית הוא עבור התשלום של הגנן. איך עלינו להתנהג לקראת שנת השמיטה הבעל"ט כאשר ברור לנו שרוב הדיירים לא יסכימו שהגנן לא יעבוד בגינה (בנוסף ל"עבודות אחזקה") בשנה הקרובה, לא לשלם את החלק של הגנן או להמשיך לשלם בלי הבדל?

תשובה

א. לדעתי ומידיעתי בהרבה בתים אם מסבירים לועד הבית שאפשר להגיע לגינה נאה ומכובדת גם בשנה השביעית סר מהם "פחד השביעית", והם מסכימים לכך, ובלבד שהגנן ילמד כיצד לדאוג לגינה מסודרת בשביעית. על הגנן להתעדכן בהלכות שביעית וכן במיני הצמחים (לפי המקום סוג האדמה והשקיה הנדרשת) שיכולים לגדול גם בשביעית, ואז ברוב הפעמים הבעיה נפתרת ואפשר לעבוד מלאכות המותרות בשביעית ונטיעות לעשות בששית.

ב. אם אין אפשרות אזי התושבים שומרי שביעית צריכים להודיע שאינם נותנים את כספי הוועד למלאכות אסורות בשביעית ורק לדברים המותרים, ומה שנותנים הוא על פי חוק ועדים משותפים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |