שיעורי גינון בבית הספר- הקמת חממה ומצע מנותק לקראת שנת השמיטה

שאלה

שלום וברכה.

בבית הספר ביישובנו מתקיימים שיעורי גינון. על הפרק עומדת אפשרות להקים לקראת שנת השמיטה חממה, וליצור מצב של מצע מנותק. שאלתי היא:

1. מה יהיה מותר לעשות בחממה לימודית זו? האם יהיה מותר לשתול ולזרוע במהלך שנת השמיטה?

2. הבנתי שמעיקר הדין אין קדושת שביעית בגידולים. האם יש דעות מחמירות בנושא?

תשובה

ב"ה,

לישראל,

שלום וברכה

 

כיוון שמדובר בחממה לימודית במצע מנותק, מותר גם לזרוע ולגדר בחממה זו, ואין בגידולים קדושת שביעית בחממה במצע מנותק. יש מחמירים בגידולי חממה בטענה שכיוון שזו דרך גידול אין לה נסיבות מקילות כמו במצע מנותק בבית. אך למעשה מקובל לפסוק להקל גם בחממה - כי אנו לא דורשים טעמא דקרא, ואם טעם הקולא הוא כי בית זה לא שדה - לא משנה אם זה בית שרגילים לגדל בו. אמנם לא מסתמכים רק על בית אלא רק בתנאי שזה יהיה מצע מנותק בבית.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | אב תשע"ד