שימוש בגינות פרטיות שנמכרו לגוי

שאלה

הקרקעות נמכרו לגוי. האם גם גינות פרטיות ועציצים על מרפסת
ללא מגע בקרקע מותרים לשימוש כרגיל

תודה לכ' הרב הנכבד.

תשובה

גינות פרטיות לא נמכרות לנכרי. עציצים שתחתם רצפה והם בתוך
מבנה גם אם אינו סתום מלכ צדדדיו אינם חייבים במצוות שמיטה,
ולכן מותרים בטיפול כרגיל.

הרב יעקב אריאל |