רכישת שיח בעציץ בשמיטה

שאלה

האם מותר לרכוש שיח בעציץ ממשתלה לצורך הצלה (כדי שיצל על חלון משמש שחודרת פנימה)?

תשובה

צריך לבדוק כיצד נעשתה פעולת ההשרשה של העציץ במשתלה ומתי. אם נעשה בשביעית בלא שמירת דיני שביעית, אין לרכוש עציץ במשתלה שלא נבדק שהכל נעשה כדין.

אם הפעולות הם כדין אפשר להעביר להניחו להצללה בבית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |