קנית עצים במוצאי שביעית

שאלה

בשנה שמינית כשארצה לקנות עצים לא אדע מתי שמו את הייחור בעציץ, במידה וזה נעשה בשביעית האם העץ אסור וצריך עקירה?

כמו כן יש לציין שרוב המשתלות לא יודעות לומר מתי הוכן השתיל כיוון שהוא נקנה ממשתלה גדולה. גם במשתלה הגדולה, מרוב עצים אין הם יודעים לומר בוודאות באיזו שנה הוכן השתיל.

לפיכך, האם יש בעייה בקניית עצים בשנה שמינית ותשיעית לאחר השמיטה, או שאין לחשוש לכך? (נפק"מ כעת האם ליטוע כעת (בחצר ביתי) את כל העצים שברצוני לטעת עוד השנה).

תשובה

ברור שיהיו קשיים בהשגת עצים שנעשו כדין לאחר שביעית, וכמו כן יהא מחסור בעצים מושגחים ומפוקחים, על כן עדיף להזדרז לשתול עצים עוד השנה, אם הנך קונה עצי פרי בגוש אפשר לשתול עד כט מנחם אב תשס"ז, עצי נוי הבאים בגוש, אפשר עד לפני ר"ה תשס"ח.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |