קניית עציצים בשמיטה

שאלה

האם מותר לקנות עציצים ופרחים לנוי לבית בשנת שמיטה?

תשובה

עציצים ופרחים אפשר לקנות בשביעית אם יודעים שלא נעשה בהם איסורים בשביעית, אחרת הרי זה כמסייע לדבר עבירה. על כן כל מקום שיש פיקוח מסויים ואדם סומך על כך יכול לקנות, אבל ברור שאין לקנות סתם פרחים ועציצים בשנת השביעית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |