קניית עץ ותיק בשמיטה

שאלה

אני מעוניין לקנות עץ ותיק בשנת השמיטה, האם יש לבדוק את המשתלה אם נעשו בו פעולות בשמיטה - או שאין לחשוש כיוון שהיה מנותק כל הזמן בעציץ נקוב והמשתלות נמצאות תחת איזשהו הסכם מיוחד שלא מבצעים מלאכות שלא נצרכות בשמיטה?

תשובה

הפעולות שיתכן שעשו הם לא נטיעה (בן עשרות שנים) אלא יתכן שהשקו וריססו אותו בשביעית, פעולות אלו ברובן מותרות בשביעית, מכיוון שמטרתן להציל את העץ. ואפילו אם עשו איזה מלאכה שהיא לטובת העץ (דישון) אין זה אוסר את העץ, ועוד שמא עשו שם גם היתר מכירה. על כן עדיף לא לברר, מכיוון שאפילו אם יתברר שעשו משהו אין זה אוסר, א"כ הברור לא מועיל. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו