קיבלתי עציץ בשנת השמיטה

שאלה

קיבלתי במתנה משלוח של עציץ נקוב בשנת השמיטה ואיני יודע מתי נזרע ואיזה מלאכות נעשו בו. כיצד עלי לנהוג ?

תשובה

אפשר להשתמש בעציץ להשקותו ולטפל בו. יש להשאירו בתוך הבית ולא בגינה וכדו'.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |