קטיפת עלים לתה

שאלה

היינו אצל גיסי בבית והוא קטף שיבה (עלים לתה) והביא לנו, האם יש בזה בעיה מבחינת שנת שמיטה?

תשובה

אין בעיה הלכתית מכיוון שהשיבה כנראה מהששית ויש לנהוג בה רק בקדושת שביעית, דהיינו לא להשליך את העלים לאחר השימוש, ואם יצא כל טעמם אפשר גם להשליכם.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |